پشتیبانی

پرتو پرداز همراه همیشگی مدارس هوشمند

راهکار های استفاده از خدمات پشتیبانی

سوال دارید؟

بله – کارشناسان پرتو در اسرع وقت به صورت حضوری جهت رفع مشکل به آموزشگاه شما حضور می یابند  

بله – جهت کاهش رفت و آمد غیر ضرور و همچنین ارائه سریعتر خدمات شرکت پرتو پرداز  خدمات پشتیبانی به صورت تلفنی ارائه مینماید 

اسکرول به بالا